Renditöö puhul on tegu kolmepoolse suhtega. Kui klassikalises töösuhtes osaleb kaks poolt – töötaja ja tööandja –, siis renditöö puhul osaleb kolmanda osalisena kasutajaettevõtja (vt joonist). Renditöösuhtes sõlmib tööandja ehk MinuPro renditöötajaga töölepingu, mille alusel saadetakse renditöötaja tegema ajutiselt tööd kolmanda isiku ehk kasutajaettevõtja juurde viimase juhtimisel ja järelevalve all. MinuPRO ja kasutajaettevõtja sõlmivad omavahel võlaõigusliku kokkuleppe, mis nendevahelist koostööd reguleerib.

Mida me Teile pakume

Tööjõurent on paindlik ja tulus viis, kuidas leida tööjõuressursse, vastavalt vajadustele ja kiiresti. MinuPro OÜ värbab Teile töölisi vastavalt kvalifikatsioonile ja pädevusele, võite olla kindlad et töö saab tehtud. Siin on väljatoodud mõned plussid tööjõu rentimisel.

Aja ressurss
Ettevõttel on võimalus keskenduda põhitegevustele ja eesmärgile.
Aja sääst
Tihti mõtlevad tööandjad, eriti ajutiste lisatööde puhul, et “ah, teen selle töö ise ära”, mõtlemata, et selleks kulub nende enda tööaeg ja ka töötasu.
Haldustegevustest hoidumine
Kui ise ettevõttesse inimesi värvata, kaasneb lisaks palgale veel hulk teisi kohustusi – puhkused, lisatasud, hüvitised, raamatupidamiskulud, lepingute vormistamised jne.